Kinesitherapie

SpineGym core exerciserKinesitherapie betekent “ behandeling door beweging” en is gericht op het verminderen of wegnemen van pijn veroorzaakt door letsels of afwijkingen van het bewegingsapparaat. Kinesitherapie helpt de functies van het bewegingsapparaat te herstellen. Dit gebeurt door mobilisaties, stretching, massage en bewegingstherapie, al dan niet met behulp van mechanische toestellen en instrumenten. Indien nodig zal ook een aangepast oefenschema meegegeven worden aan de patiënt.

 

Voor welke klachten is kinesitherapie geschikt?

  • rug-en nekklachten
  • verstuikingen, fracturen
  • overbelastingletsels (tenniselleboog, schouderklachten, achillespees ontsteking,…)
  • revalidatie na sportletsel of operatie van knie, schouder of heup
  • revalidatie bij long- hart- en bloedvataandoeningen
  • aandoeningen met neurologische oorsprong (CVA, multiple sclerose, ziekte van Parkinson, verlammingen, zenuwletsels na ongeval)
  • chronische aandoeningen zoals fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)
  • lymfoedeem

Spine Gym

error: Content is protected !!